FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Formació

Formació reglada

Els tècnics d’esports de muntanya i escalada són els professionals d’aquest àmbit. Aquesta formació l’ofereix el Departament d’Ensenyament i s’imparteix en diversos Instituts d’arreu de Catalunya.

És la formació oficial i reglada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i té validesa acadèmica i professional a tot l’Estat espanyol. Capacita per exercir professionalment en qualsevol tipus d’activitat de l’especialitat cursada.

Aquesta formació s’imparteix en Instituts d’arreu de Catalunya. A nivell públic en trobem cinc, on la FEEC col·labora impartint els blocs específics de cada especialitat. Són els següents:

Consulta l’oferta formativa pública al Cercador d’Ensenyaments Esportius

Estructura de les titulacions de muntanya i escalada

Aquesta titulació consta de tres nivells de formació. El Certificat de primer nivell d’excursionisme, comú per a totes les especialitats i obligatori per poder accedir a nivells superiors. El segon nivell, corresponent a Tècnic d’esport en cada especialitat: escalada, alta muntanya, muntanya mitjana i descens de barrancs. I el tercer i últim nivell, corresponent a Tècnic Superior d’esport de les especialitats d’escalada, alta muntanya i esquí de muntanya.

Accés a les titulacions

Per accedir al primer nivell s’ha de tenir 17 anys, el títol de graduat en educació secundària i superar una prova específica d’accés. Un cop cursat i superat aquest nivell, mitjançant una altra prova específica, es podrà cursar l’especialitat corresponent del segon nivell i s’obtindrà una titulació de grau mitjà. Finalment, per accedir al grau superior, cal tenir el títol de batxillerat o passar una prova d’accés general, superar les proves d’accés específiques pertinents i ser Tècnic esportiu de grau mitjà de l’especialitat corresponent.

Per a més informació podeu consultar el web del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

La FEEC i els intituts públics de la Generalitat de Catalunya tenen signat un acord de col·laboració amb l’Associació Espanyola de Guies de Muntanya mitjançant el qual l’associació assessora en l’estandarització de la formació de tècnics en muntanya mitjana en les competències UIMLA (Union of Mountain Leaders Association).

Cursos Formació reglada

Actualment no hi ha cursos disponibles.