FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Formació

ECAM

L’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM) és l’òrgan tècnic de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) que té com a funció l’activitat docent.

Té el seu precedent en l’existència, des de l’any 1953, de la delegació catalana de la Escuela Nacional de Alta Montaña (ENAM). La seva creació l’any 1978, en el si de la FEEC, va consolidar l’agrupació d’experts i tècnics que van planificar els primers cursos de formació en les diferents especialitats.

Actualment, l’ECAM té com a funció principal la formació de personal docent de les entitats i clubs excursionistes en totes les disciplines esportives competència de la FEEC i contemplades als seus Estatuts. Seran els seus membres qui duran a terme la formació per esportistes a les entitats i clubs associats a la Federació.

L’Escola està formada per instructors federatius i tècnics d’esport en muntanya i escalada. Totes les persones que vulguin formar-ne part, han de fer arribar la sol·licitud, l’autorització per la recollida de dades i drets d’imatge i la documentació que es requereix a l’adreça electrònica ecam@feec.cat. L’únic requisit, a part de la pròpia titulació, és disposar de la llicència federativa de la FEEC.

Reglament de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya

IMPORTANT: Per tal de millorar la comunicació amb els membres demanem a tots aquells que puguin tenir dades personals desactualitzades (adreça postal, correu electrònic, noves titulacions, etc.) que ho comuniquin a ecam@feec.cat

Cursos ECAM

Actualment no hi ha cursos disponibles.