Perfil PR®-C 39

Presentació PR®-C 39

Itinerari molt interessant, de forma gairebé circular, que transcorre per la vall de la Sentiu, amb masies destacades con can Dardena, can Vinyes, can Pardal i can Flocant, el fondo del Magraner, la serra de Can Perers, can Tardà, el fondo del Celler i Can Llong.

Durant tot el recorregut podem observar els diferents paisatges que origina la composició geològica del Garraf: el Garraf blanc, format per roca calcària i amb una vegetació típica de màquia de garric i margalló; el Garraf roig, format per gresos silícics i amb una vegetació típica de bruc, arboç i romaní; el Garraf negre, format per esquists i pissarres i amb una vegetació de pi blanc i alzina.

Descripció PR®-C 39

0,000km     0:00h     Gavà. Parc del Mil·leni.
1,870km     0:25h     Can Llong. Àrea de Lleure de la Sentiu.
3,580km     0:52h     Can Dardena.
3,965km     1:00h     Can Vinyes.
4,600km     1:10h     Can Flocant. Aquest mas era conegut com l'hostal de l'Ase.
6,560km     1:37h     Can Bassoles.
8,040km     2:00h     Castell d'Eramprunyà i Ermita de Sant Miquel.
13,460km   3:22h     Can Tardà.
18,570km   4:35h     Gavà. Parc del Mil·leni.