FEEC Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Inici

Leaflet gpx plugin basic

Xarxa de Senders Homologats de Catalunya

El senderisme és el sumatori de l’activitat física més el coneixement del país, les seves belleses naturals i les empremtes antròpiques.

La FEEC, conscient de la seva responsabilitat en l’exercici de les seves funcions, i d’acord amb la utilitat pública i l’interès social reconeguts, vol oferir amb l’homologació de senders un segell de qualitat a la xarxa catalana, incorporant la utilització de les senyals GR®, PR® i SL®, fàcilment reconegudes pels usuaris i usuàries catalans i de la resta d’Europa.

La FEEC, a través dels clubs, son els responsables del manteniment de la xarxa de senders homologats de Catalunya, amb quasi 12.000 km de senders homologats, 106 entitats mantenidores repartides arreu del territori i mes de 300 federats i federades que son socis i sòcies de clubs, centres i entitats excursionistes que son els cuidadors de senders de la FEEC.

Per poder descarregar els recorreguts, cal que t'identifiquis com a federat/ada. Gràcies.
Per incidències que detecteu a la Xarxa de Senders de Catalunya, podeu omplir el següent formulari.

Tots els Senders