Perfil PR®-C 192

Descripció PR®-C 192

Quart - Castell de Sant Miquel