Perfil PR®-C 128

Descripció PR®-C 128

Pels cingles de Vallcebre