Descripció SL®-C 42

SL®-C 42 Pista de les Basses - La Trinitat