Perfil PR®-C 15

Descripció PR®-C 15

Del Serrallo (Tarragona) a Sant Pere i Sant Pau.

Barri del Serrallo (Tarragona) - Riu Francolí - Pont del Diable - Mas dels Arcs - Font i Mas d'En Garrot - Mas del Frare - Barri de Sant Pere i Sant Pau (Tarragona) - Tarragona.