Imatge SL®-C 3

Presentació SL®-C 3

 

 

Descripció SL®-C 3

0,000km     0:00h     Torre Gironella.
0,370km     0:07h     La mina d'aigua del Calvari.
0,660km     0:11h     L'Església del Calvari.
0,920km     0:15h     Muntanya de la O.
1,180km     0:21h     Font de les Curculles.
1,430km     0:25h     El Galligants.