Descripció PR®-C 73.1

PR®-C 73.1 Coll de la Veça - Coll de la Creu de Fumanya