Perfil PR®-C 64

Presentació PR®-C 64

Recorregut molt pla, amb una zona de secà i una altra molt diferenciada de reg, i visita als dos nuclis històricomonumentals de Bellpuig i Anglesola. Hi ha un tram del Camí de Sant Jaume que travessa les poblacions de Vilagrassa i Anglesola i continua en direcció a Lleida.

Descripció PR®-C 64

0,000km     0:00h     Bellpuig.
1,900km     0:25h     Carretera Nacional II. Creuem per sota. enfilem Camí del Bosc.
4,900km     1:15h     Canal d'Urgell i pantà de la Plana.
7,060km     1:45h     Anglesola. Carrer dels Afores.
8,840km     2:10h     Creuem NII per un pont.
10,000km   2:30h     Vilagrassa.
14,410km   3:35h     Mas de l'Estadella.
16,140km   4:05h     Canal d'Urgell. Entrem a Preixana.
19,400km   4:50h     Bellpuig.