Perfil PR®-C 48.3

Descripció PR®-C 48.3

Variant Muntanya de Can Fruitós (Cim d'en Sagrera)