Perfil PR®-C 48.1

Descripció PR®-C 48.1

Variant del 3 pins.