Descripció PR®-C 151.2

PR®-C 151.2 Pacs del Penedès - Vilafranca del Penedès