Descripció PR®-C 151.1

PR®-C 151.1 Pacs del Penedès - Santa Maria de Vallformosa