Descripció GR® 97.3

GR® 97.3 Palaudàries - Enllaç GR® 92 a Alella