Perfil GR® 92.4

Descripció GR® 92.4

Pla de Querol - Camí del Mas de l'Artís