Descripció GR® 92.3

GR® 92.3: La Clota - Castellet