Descripció GR® 7.5

GR® 7.5 Pla de Riart - Solsona