Descripció GR® 7.3

GR® 7.3 Serra de l'Argentera - Coll del Guix