Descripció GR® 5.1

GR® 5.1: Coll de la Serra Llarga - Connexió amb el GR® 5