Descripció GR® 175.4

GR® 175.4: Rocafort de Queralt - Els Obacs