Perfil GR® 173.2

Descripció GR® 173.2

GR® 173.2 Turó de Can Camps - Universitat Autònoma de Bellaterra