Descripció GR® 171.4

GR® 171.4: Poblet - Refugi dels Cogullons