Descripció GR® 107.5

GR® 107.5 Coll de l'Oreller - Camí dels Planos