Descripció GR® 107.2

GR® 107.2 L'Ospitalet - Merenç de les Vals