Descripció GR® 107 Etapa 9

GR® 107 Etapa 9: Merenç de les Vals - Orgeis